აუცილებლად გაეცანით!

ხშირად ადგილი აქვს დაცული ტელეფონების განზრახ დაზიანებას, სხვადასხვა სიმაღლიდან სხვადასხვა ძალით გადმოგდებას ან სხვადასხვა სითხეში გაურკვეველი დროით და სიღრმეზე მოთავსებას. კატეგორიულად გაფრთხილებთ, რომ მოწყობილობის დაზიანების ან მასში სითხის მოხვედრის შემთხვევაში მას ეხსნება გარანტია, რადგან ეს არ არის გაუნადგურებელი მოწყობილობა. ის უბრალოდ არა დაცული მოწყობილობებისგან განსხვავებით IP67 ან IP68 სტანდარტის შესაბამისად არის დაცული და დიდი ალბათობით გაძლებს ისეთ პირობებში რომლებშიც ჩვეულებრივი მოწყობილობები დაგიზიანდებოდათ.

სრულ საგარანტიო პირობებს გაეცანით პროდუქციის შეძენის ველში!

ან გადადის შემდეგი ბმულით >>>